Malerarbejde af indvendigt træværk

    Nyt- og ubehandlet træværk

    1. Knaster shellakeres.
    2. Grundig.
    3. Plet-eller fuldspartling med acrylspartelmasse, slibning med sandpapir korn 150 og afstøvning.
    4. 1 gang mellemstrygning med mellemmaling, slibning med sandpapir korn 150 og afstøvning.
    5. 1-2 gange lakering med acryl emalje.

    Malerbehandling af behandlet træværk

    1. Afvaskning med grundrens efter vask med rent vand.
    2. Afrensning af løse skaller og grundig slibning med sandpapir korn 150, brug evt. slibeklods, husk afstøvning.
    3. Pletning med mellemmaling på bare steder, herefter pletspartles hvor det er nødvendigt.
    4. Grunding med mellemmaling, slibning med sandpapir korn 150 og afstøvning.
    5. 1-2 gang lakering med acrylemalje.

    Værktøj:

  •     Slibeklods + sandpapir 150
  •     Støvkost
  •     Japanspartler
  •     Pensler
  •     Lakrulle + skaft
  •     Malerbakke